Patrick Witteveen

'Geluk in het werk is als een gebruiker zegt echt blij te zijn met een gekozen oplossing'

Ik richt mij als projectleider en procesbegeleider dan ook op de klant en de primaire gebruiker. Wat is het voordeel voor uw klant?

Mijn freelance werk combineer ik met een parttime functie bij de overheid. Juist deze combinatie zorgt er voor dat ik het beste van twee werelden kan combineren in slimme oplossingen voor ZZP, MKB en kleine tot middelgrote (semi)overheidsinstellingen.

Met een achtergrond bij defensie en een HBO opleiding Bedrijfskundige ICT heb ik in verschillende branches veel ervaring op gedaan in wat we noemen 'het primaire klantproces'. Van winkelvloer tot overheid: het is de tevreden klant die het verschil maakt.

Toen ik mij in 1998 ben gaan bezighouden met de bedrijfskundige kant ben ik vast blijven houden aan het belang van de klant en de mate waarin dit belang doorwerkt in de processen en ICT. Daarnaast begint automatiseren met het in kaart brengen en optimaliseren van het proces. Door dit samen met de gebruikers te doen wordt de kennis die op de werkvloer aanwezig is optimaal benut en draagvlak voor veranderingen gevoed van binnen uit.

Wilt u ook grip krijgen op het proces neem dan contact op.

De klant centraal

Klanten en medewerkers vormen de basis van uw onderneming of organisatie. Het is daarom belangrijk om processen vanuit de klantvraag in te richten. Wat is de wens van de klant en hoe kunt u uw medewerkers zo goed mogelijk faciliteren om de klant optimaal te bedienen?

Als projectleider en procesbegeleider begeef ik mij op het snijvlak van business en ICT. De focus ligt daarbij op het analyseren van processen en vertalen van problemen naar oplossingen.

Niet zelden wordt er in organisaties voor het gebruik van ICT middelen onbewust van binnen naar buiten gewerkt. Vanuit de automatisering worden systemen aangeschaft waarna de processen worden afgestemd op het systeem. 

Hoewel dit soms tot snelle oplossingen kan leiden, is er ook een risico dat gebruikers ondervinden dat het systeem niet aansluit bij de behoefte van de klant en daardoor niet bijdraagt aan de doelstelling van uw organisatie.

Het is daarom belangrijk om van buiten naar binnen te kijken als het gaat om processen en automatisering. Mijn uitgangspunt is dan ook altijd: eerst organiseren en dan automatiseren. 

Improvisatie Jazz

Als manager of ondernemer heeft uw werk veel overeen met dat van een dirigent. Niet alleen zorgt u voor duidelijkheid, u geeft ook richting op basis van visie en missie. Uiteindelijk gaat u als manager niet zelf de eerste viool spelen, u dirigeert het orkerst naar de mooiste muziek. Wat u in elk geval wilt is dat uw mensen niet zomaar gaan improviseren. Daar ligt ook de reletie met het management. Als de processen niet op orde zijn gaan de medewerkers improviseren. Wie wel eens een slecht stuk imporvisatie Jazz heeft beluisterd, zal het met me eens zijn dat het zonde is dat er zoveel herrie uit een groep muzikanten kan komen waar potentieel goede muziek in zit.

Zoals een orkest niet zonder goede arrangementen kan, kan een organisatie net zonder goed ingerichte processen. Als Procesbegeleider help ik ondernemers en managers de processen helder te maken en in te te richten. Hierbij ga ik uit van het 9-vlakken model dat gericht is op:

  • Richten: (Waarom)
  • Inrichten: (Wat)
  • Verrichten: (Hoe)

Door gericht te werken vanuit de Waarom vraag voorkom je dat er op de werkvloer door iedereen naar de eigen 'Hoe-vraag' wordt gekeken. Dat laatste zorgt net als in een orkest voor improvisatie waar u geen grip op heeft.

Wilt u meer weten over de overeenkomst tussen processen en een goed geleid orkest, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

(Semi)Overheid

Door het combineren van freelance werkzaamheden met een baan als projectleider bij een middelgrote gemeente sta ik met het ene been volop in de samenleving en met het andere in de ambtelijke processen.

Juist deze combinatie zorgt ervoor dat ik steeds met een frisse blik en vooral met de klant in het achterhoofd naar ambtelijke processen kan kijken zonder het belang van een juiste inpassing van de oplossing in het wettelijke kader uit het oog te verliezen.

Daarnaast vraagt ook een kleine aanpassing vaak alle aandacht voor een passend puzzelstukje in de bestaande architectuur.

Niet zelden word er bij vraagstukken eerst een beroep gedaan op leveranciers van ICT middelen. Hierdoor wordt er echter van binnen naar buiten geregeerd wat niet altijd in het belang van de klant of de medewerker op de werkvloer is. Sinds ik bij de overheid werkzaam ben pleit ik voor de aanpak vanuit de klantvraag en niet vanuit ICT. Ook in een (semi)publieke instelling kan de oplossing voor bedrijfskundige vragen gevonden worden met de klant op de voorgrond. Het kan dan verhelderend zijn om samen met een buitenstaander naar de problematiek te kijken. 

Een website voor iedereen

Bedrijf, club, vereniging, het is inmiddels ondenkbaar dat een organisatie geen website heeft. Ook voor een website ga ik uit van het belang van de klant. Wat is de toegevoegde waarde? Vaak begin ik een gesprek over een nieuwe website dan ook met de vraag: "Wat moet ik doen om uw klanten elke week terug te laten komen op de website?"

Door uit te gaan van de klant en de gebruiker kan ik voor vrijwel elke situatie een passende weboplossing vinden. Of het nu gaat om een traditionele website, een intranetomgeving of om een specifieke toepassing. Daarnaast werk ik met verschillende tekstschrijvers, fotografen en ontwerpbureaus. Dus ook met die van u.

Samen met u maak ik een website die aansluit bij uw behoefte op basis van een CMS.
CMS staat voor ‘Content Management System’. Dit is software die ik gebruik om de website in te richten en die het aanpassen van de website regelt. Zo kunt u eenvoudig inloggen en de inhoud van de website zelf aanpassen. Het systeem dat ik gebruik heet Joomla. Dit is een systeem dat gratis gebruikt mag worden en wordt wereldwijd ingezet voor veel websites.
Door gebruik te maken van Joomla kan ik een website maken die echt helemaal van u is.