De klant centraal

Klanten en medewerkers vormen de basis van uw onderneming of organisatie. Het is daarom belangrijk om processen vanuit de klantvraag in te richten. Wat is de wens van de klant en hoe kunt u uw medewerkers zo goed mogelijk faciliteren om de klant optimaal te bedienen?

Als projectleider en procesbegeleider begeef ik mij op het snijvlak van business en ICT. De focus ligt daarbij op het analyseren van processen en vertalen van problemen naar oplossingen.

Niet zelden wordt er in organisaties voor het gebruik van ICT middelen onbewust van binnen naar buiten gewerkt. Vanuit de automatisering worden systemen aangeschaft waarna de processen worden afgestemd op het systeem. 

Hoewel dit soms tot snelle oplossingen kan leiden, is er ook een risico dat gebruikers ondervinden dat het systeem niet aansluit bij de behoefte van de klant en daardoor niet bijdraagt aan de doelstelling van uw organisatie.

Het is daarom belangrijk om van buiten naar binnen te kijken als het gaat om processen en automatisering. Mijn uitgangspunt is dan ook altijd: eerst organiseren en dan automatiseren.