(Semi)Overheid

Door het combineren van freelance werkzaamheden met een baan als projectleider bij een middelgrote gemeente sta ik met het ene been volop in de samenleving en met het andere in de ambtelijke processen.

Juist deze combinatie zorgt ervoor dat ik steeds met een frisse blik en vooral met de klant in het achterhoofd naar ambtelijke processen kan kijken zonder het belang van een juiste inpassing van de oplossing in het wettelijke kader uit het oog te verliezen.

Daarnaast vraagt ook een kleine aanpassing vaak alle aandacht voor een passend puzzelstukje in de bestaande architectuur.

Niet zelden word er bij vraagstukken eerst een beroep gedaan op leveranciers van ICT middelen. Hierdoor wordt er echter van binnen naar buiten geregeerd wat niet altijd in het belang van de klant of de medewerker op de werkvloer is. Sinds ik bij de overheid werkzaam ben pleit ik voor de aanpak vanuit de klantvraag en niet vanuit ICT. Ook in een (semi)publieke instelling kan de oplossing voor bedrijfskundige vragen gevonden worden met de klant op de voorgrond. Het kan dan verhelderend zijn om samen met een buitenstaander naar de problematiek te kijken.