Manager als Dirigent


Als manager of ondernemer heeft uw werk veel overeen met dat van een dirigent. Niet alleen zorgt u voor duidelijkheid, u geeft ook richting op basis van visie en missie. Uiteindelijk gaat u als manager niet zelf de eerste viool spelen, u dirigeert het orkerst naar de mooiste muziek. Wat u in elk geval wilt is dat uw mensen niet zomaar gaan improviseren. Daar ligt ook de reletie met het management. Als de processen niet op orde zijn gaan de medewerkers improviseren. Wie wel eens een slecht stuk imporvisatie Jazz heeft beluisterd, zal het met me eens zijn dat het zonde is dat er zoveel herrie uit een groep muzikanten kan komen waar potentieel goede muziek in zit.
Zoals een orkest niet zonder goede arrangementen kan, kan een organisatie net zonder goed ingerichte processen.
Als Procesbegeleider help ik ondernemers en managers de processen helder te maken en in te te richten. Hierbij ga ik uit van het 9-vlakken model dat gericht is op:
• Richten: (Waarom)
• Inrichten: (Wat)
• Verrichten: (Hoe)
Door gericht te werken vanuit de Waarom vraag voorkom je dat er op de werkvloer door iedereen naar de eigen 'Hoe-vraag' wordt gekeken. Dat laatste zorgt net als in een orkest voor improvisatie waar u geen grip op heeft.
Wilt u meer weten over de overeenkomst tussen processen en een goed geleid orkest, neem dan vrijblijvend contact met mij op.